Na následujících stránkách jsou shrnuty všechny důležité informace o povinnostech chovatelů koní, oslů a jejich kříženců (dále jen koní), které se týkají ústředního registru plemeníků, označování, registrace a evidence koní , hlášení změn, průkazu koně a vedení registru koní držených v hospodářství, vyplývajících ze zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek - č.448/2006 Sb. (šlechtění a plemenitba) a č.136/2004 Sb. (označování a evidence), ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení Komise (EU) č.2015/262 o identifikaci koňovitých a průkazu koně.

Přehled zkratek, použitých v následujících textech

MZe Ministerstvo zemědělství
ČMSCH Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ES Evropské společensktví
ÚEK Ústřední evidence koní
UCHS Uznané chovatelské sdružení (organizace, která má od MZe pověření k vedení plemenné knihy)
ČPI Česká plemenářská inspekce
PK Plemenná kniha
PR Připouštěcí rejstřík
PL Připouštěcí lístek
POP Potvrzení o původu
IL Imunogenetická laboratoř
GT Genetický typ
ÚRP Ústřední registr plemeníků