HLÁŠENÍ ZMĚN

Dojde-li

je majitel povinen tuto skutečnost nahlásit do 30-ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo: