KONTAKTY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Odbor zemědělských komodit
Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Kontaktní osoba: Pavel Hakl, vedoucí Oddělení živočišných komodit a ústředního registru
Telefon: 221812779 - e-mail: pavel.hakl@mze.cz
www.mze.cz


ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCE
Sídlo: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
Telefon: 296326221 - linka 101 (sekretariát), e-mail podatelna: podatelnacpi@cpinsp.cz
www.cpinsp.cz


ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ a.s.
(je pověřena Mze ČR vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských zvířat).
Níže uvedené subjekty pro ni smluvně zajišťují vedení ÚE koní.
Pracoviště: Hradištko pod Medníkem 123, 252 09
Kontaktní osoba:Libor Nožina, vedoucí odboru ústřední evidence, e-mail: nozina@cmsch.cz
Telefon.: ústředna - 257896444 , info služba ÚE - 724277447 (mob.), 257896335, 257896212, 257896264, 257896344 (L. Nožina)
Fax: 257740491
www.cmsch.cz

PRACOVIŠTĚ PŘIDĚLUJÍCÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ

Informace o koních podají níže uvedená pracoviště


ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kuklík, generální sekretář
Telefon: 724 511 180 - e-mail: petr.kuklik@cjf.cz
www.cjf.cz


OPRÁVNĚNÉ OSOBY KE STANOVOVÁNÍ GENETICKÉHO TYPU A OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU KONÍ


UZNANÁ PLEMENA, PRO KTERÁ SE VEDE V ČR PLEMENNÁ KNIHA
(včetně kontaktů a osob, provádějících označování koní)

 • Anglický plnokrevník
 • Arabský kůň
 • Arabský plnokrevný kůň
 • Connemara pony
 • Českomoravský belgický kůň
 • Český sportovní pony
 • Český teplokrevník
 • Hafling
 • Huculský kůň
 • Irský cob
 • Klusák
 • Kůň Kinský
 • Lipický kůň
 • Minihorse
 • Moravský teplokrevník
 • Norik
 • Norik slezský
 • Osel domácí
 • Shagya - arab
 • Shetland pony
 • Slovenský teplokrevník (CS)
 • Starokladrubský kůň
 • Trakénský kůň
 • Velšská plemena pony a kob


 • REGISTRACE A OZNAČOVÁNÍ KONÍ, PRO KTERÉ NENÍ V ČR VEDENA PLEMENNÁ KNIHA, OSLY A
  JEJICH KŘÍŽENCE S KOŇMI

  (kontakty na pracovníky)


  STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu starokladrubského koně, na základě zákona č. 154/2000 Sb., § 9, odst.(2), vede:
  Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
  Sídlo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., 533 14
  Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Šancová
  Telefon: 724749565 - e-mail:
  sancova@nhkladruby.cz, pkslatinany@nhkladruby.cz
  www.nhkladruby.cz

  Označování koní pro PK STKL: informace podá Ing. Zuzana Šancová


  ČESKÝ TEPLOKREVNÍK

  Plemennou knihu vede: Asociace svazů chovatelů koní z.s.
  Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
  Kontaktní osoba: Blahoslav Políček
  Telefon: 382 210 644, 731 482 476 - e-mail: info@aschk.cz
  www.aschk.cz

  Označování koní pro PK ČT:

  EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.

  nebo
  ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov
  kontaktní osoba:
  Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01         Tel.: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz

  nebo
  Ing. Jiří Holík, Semovická 483, Bystřice, 257 51         Tel.: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz

  nebo
  Stanislav Hošák, Komenského 1350/73, Nový Jičín, 741 01         Tel.: 606 704 114 - e-mail: standa.hosak@seznam.cz

  nebo
  Veronika Krulichová, Podhorská 4303/164, Jablonec n/N, 466 02         Tel.: 777 776 682 - e-mail: veronika.jiroutova@seznam.cz


  MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka z.s.
  Sídlo: Lebedov 108, Zdounky, 769 02
  Kontaktní osoba: Ing.Jana Burešová, Wolkerova 178, Ivanovice na Hané, 683 23
  Telefon: 732 206 628 - e-mail: moravskyteplokrevnik@seznam.cz
  www.moravskyteplokrevnik.wz.cz
  Označování koní pro PK MT:


  KŮŇ KINSKÝ

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů koní Kinských
  Sídlo: Hradištko u Sadské 126, Sadská, 289 12
  Kontaktní osoby:

  www.schkk.cz

  Označování koní pro PK Kůň Kinský

  SLOVENSKÝ TEPLOKREVNÍK (CS)

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka z.s.
  Sídlo: U Kapličky 14, Mnětice, 530 02 Pardubice
  Kontaktní osoby:

  www.slovensky-teplokrevnik.cz

  Označování koní pro PK CS

  ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ, NORICKÝ KŮŇ, SLEZSKÝ NORICKÝ KŮŇ, HAFLING, ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY, SHETLAND PONY, VELŠSKÁ PLEMENA PONY, IRSKÝ COB, ARABSKÝ KŮŇ, MINIHORSE, OSEL DOMÁCÍ

  Plemennou knihu vede: Asociace svazů chovatelů koní ČR z.s.
  Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
  Kontaktní osoba: Blahoslav Políček.
  Telefon: 382 210 644, 731 482 476 - e-mail: info@aschk.cz
  www.aschk.cz

  Označování výše uvedených plemen koní mimo plemeno irský cob:
  EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.

  nebo
  Ing. Jiří Holík, Semovická 483, Bystřice, 257 51         Tel.: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz

  nebo
  ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o., Dolní 115, Tlumačov, 763 62
  kontaktní osoba:
  Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín, 741 01         Tel.: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz

  nebo
  Stanislav Hošák, Komenského 1350/73, Nový Jičín, 741 01         Tel.: 606 704 114 - e-mail: standa.hosak@seznam.cz


  Označování koní plemene irský cob:
  Michaela Kvisová, Částkov 4, Slatiňany, 538 21
  Telefon: 777 664 636 - e-mail: michaelakvis@irishcob.cz

  Barbora Pihávková, Olešná 30, 267 64
  Telefon: 731 047 394


  HUCULSKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Asociace chovatelů huculského koně, ČR
  Sídlo: Pražská 607, P.O.Box 145, 530 02 Pardubice
  Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jelínek, CSc
  Telefon: 777 855 006 - e-mail: jelineking@seznam.cz

  Označování koní pro PK HUCUL: EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.


  SHAGYA-ARAB

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů Shagya Arab v České republice, z.s.
  Sídlo: 538 21 Slatiňany
  Kontaktní osoba: Ing. Blanka Kytlicová, Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice
  Telefon: 605 309 132 - e-mail: shagyaarab.pk@seznam.cz
  www.shagyaarab.org

  Označování koní pro PK Shagya-arab:


  LIPICKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů lipického koně ČR
  Sídlo: Dvůr Prak, Český Šternberk, 257 27
  Kontaktní adresa: SCHLK ČR, P.O.BOX 8, Divišov, 257 26
  Kontaktní osoba: Ing. Jan Tupý (předseda svazu), tel.: 603 832 346 (9-15 hod.) - e-mail: ing.jantupy@seznam.cz
  www.schlk.wbs.cz, e-mail: schlk@seznam.cz

  Označování koní pro PK Lipický kůň:


  ARABSKÝ PLNOKREVNÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní
  Sídlo: Nová Váska 23, 463 31 Nová Ves
  Kontaktní osoby: Jaroslav Lacina, Alena Vondráková
  Kontaktní adresa: P.O.Box 60, 460 01 Liberec 1
  Telefon: 602 411 186, 603 159 482 - Tel/Fax: 485 133 828 - e-mail: achpak.cr@tiscali.cz, achpak@seznam.cz

  Označování koní pro PK Arabský plnokrevný kůň: informace podá pan Lacina


  TRAKÉNSKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů českého trakéna
  Sídlo: Hlavní 115, 747 23 Bolatice

  Kontaktní osoby:


  www.ceskytraken.cz

  Označování koní pro PK Trakénský kůň: informace podá MVDr. Holý


  CONNEMARA PONY

  Plemennou knihu vede: Česká Asociace Connemary Pony z.s.
  Kontaktní adresa: Česká Asociace Connemary Pony z.s., Straškov 32, 411 84 Straškov - Vodochody
  Kontaktní osoba: Ing. Michaela Pavlisová - předsedkyně, Telefon: 775 177 102 - e-mail: u.ryzacka@gmail.com
  www.connemarapony.cz

  Označování koní pro PK Connemara pony:


  EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.
  Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
  Telefon: 774 690 265 - e-mail: equi.k@seznam.cz  Kromě pracovníků firmy Equiservis Konzulent , s.r.o. označují koně, pro které není v ČR vedena plemenná kniha, osly a jejich křížence s koňmi také: