KONTAKTY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Odbor zemědělských komodit
Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Kontaktní osoba: Pavel Hakl, vedoucí Oddělení živočišných komodit a ústředního registru
Telefon: 221812779 - e-mail: pavel.hakl@mze.cz
www.mze.cz


ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCE
Sídlo: Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
Telefon: 296326221 - linka 101 (sekretariát), e-mail podatelna: podatelnacpi@cpinsp.cz
www.cpinsp.cz


ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ a.s.
(je pověřena Mze ČR vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských zvířat).
Níže uvedené subjekty pro ni smluvně zajišťují vedení ÚE koní.
Pracoviště: Hradištko pod Medníkem 123, 252 09
Kontaktní osoba:Libor Nožina, vedoucí odboru ústřední evidence, e-mail: nozina@cmsch.cz
Telefon.: ústředna - 257896444 , info služba ÚE - 724277447 (mob.), 257896335, 257896212, 257896264, 257896344 (L. Nožina)
Fax: 257740491
www.cmsch.cz

PRACOVIŠTĚ PŘIDĚLUJÍCÍ ČÍSLA HOSPODÁŘSTVÍ

Informace o koních podají níže uvedená pracoviště


ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kuklík, generální sekretář
Telefon: 724 511 180 - e-mail: petr.kuklik@cjf.cz
www.cjf.cz


OPRÁVNĚNÉ OSOBY KE STANOVOVÁNÍ GENETICKÉHO TYPU A OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU KONÍ


UZNANÁ PLEMENA, PRO KTERÁ SE VEDE V ČR PLEMENNÁ KNIHA
(včetně kontaktů a osob, provádějících označování koní)

 • Anglický plnokrevník
 • Arabský kůň
 • Arabský plnokrevný kůň
 • Českomoravský belgický kůň
 • Český sportovní pony
 • Český teplokrevník
 • Hafling
 • Huculský kůň
 • Irský cob
 • Klusák
 • Kůň Kinský
 • Lipický kůň
 • Minihorse
 • Moravský teplokrevník
 • Norik
 • Norik slezský
 • Osel domácí
 • Shagya - arab
 • Shetland pony
 • Slovenský teplokrevník (CS)
 • Starokladrubský kůň
 • Trakénský kůň
 • Velšská plemena pony a kob


 • REGISTRACE A OZNAČOVÁNÍ KONÍ, PRO KTERÉ NENÍ V ČR VEDENA PLEMENNÁ KNIHA, OSLY A
  JEJICH KŘÍŽENCE S KOŇMI

  (kontakty na pracovníky)


  STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu starokladrubského koně, na základě zákona č. 154/2000 Sb., § 9, odst.(2), vede:
  Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
  Sídlo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., 533 14
  Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Šancová
  Telefon: 724749565 - e-mail:
  sancova@nhkladruby.cz, pkslatinany@nhkladruby.cz
  www.nhkladruby.cz

  Označování koní pro PK STKL: informace podá Ing. Zuzana Šancová


  ČESKÝ TEPLOKREVNÍK

  Plemennou knihu vede: Asociace svazů chovatelů koní z.s.
  Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
  Kontaktní osoba: Blahoslav Políček
  Telefon: 382 210 644, 731 482 476 - e-mail: info@aschk.cz
  www.aschk.cz

  Označování koní pro PK ČT:

  EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.

  nebo
  ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov
  kontaktní osoba:
  Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01         Tel.: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz

  nebo
  Ing. Jiří Holík, Semovická 483, Bystřice, 257 51         Tel.: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz

  nebo
  Karel Růžička, Brněnská 346, Velké Němčice, 691 63         Tel.: 775 077 641 - e-mail: ruzicka.kone@seznam.cz

  nebo
  Stanislav Hošák, Komenského 1350/73, Nový Jičín, 741 01         Tel.: 606 704 114 - e-mail: standa.hosak@seznam.cz

  nebo
  Veronika Jiroutová, Podhorská 4303/164, Jablonec n/N, 466 02         Tel.: 777 776 682 - e-mail: veronika.jiroutova@seznam.cz


  MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka z.s.
  Sídlo: Lebedov 108, Zdounky, 769 02
  Kontaktní osoba: Ing.Jana Burešová, Wolkerova 178, Ivanovice na Hané, 683 23
  Telefon: 732 206 628 - e-mail: moravskyteplokrevnik@seznam.cz
  www.moravskyteplokrevnik.wz.cz
  Označování koní pro PK MT:


  KŮŇ KINSKÝ

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů koní Kinských
  Sídlo: Hradištko u Sadské 126, Sadská, 289 12
  Kontaktní osoby:

  www.schkk.cz

  Označování koní pro PK Kůň Kinský

  SLOVENSKÝ TEPLOKREVNÍK (CS)

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka z.s.
  Sídlo: U Kapličky 14, Mnětice, 530 02 Pardubice
  Kontaktní osoby:

  www.slovensky-teplokrevnik.cz

  Označování koní pro PK CS

  ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ, NORICKÝ KŮŇ, SLEZSKÝ NORICKÝ KŮŇ, HAFLING, ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY, SHETLAND PONY, VELŠSKÁ PLEMENA PONY, IRSKÝ COB, ARABSKÝ KŮŇ, MINIHORSE, OSEL DOMÁCÍ

  Plemennou knihu vede: Asociace svazů chovatelů koní ČR z.s.
  Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
  Kontaktní osoba: Blahoslav Políček.
  Telefon: 382 210 644, 731 482 476 - e-mail: info@aschk.cz
  www.aschk.cz

  Označování výše uvedených plemen koní mimo plemeno irský cob:
  EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.

  nebo
  Ing. Jiří Holík, Semovická 483, Bystřice, 257 51         Tel.: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz

  nebo
  ZEMSKÝ HŘEBČINEC TLUMAČOV s.p.o., Dolní 115, Tlumačov, 763 62
  kontaktní osoba:
  Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, 741 01 Starý Jičín, 741 01         Tel.: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz

  nebo
  Karel Růžička, Brněnská 346, Velké Němčice, 691 63         Tel.: 775 077 641 - e-mail: ruzicka.kone@seznam.cz

  nebo
  Stanislav Hošák, Komenského 1350/73, Nový Jičín, 741 01         Tel.: 606 704 114 - e-mail: standa.hosak@seznam.cz


  Označování koní plemene irský cob:
  MVDr. Jindřich Müller, Mnětice 126, Pardubice, 530 02
  Telefon: 603 579 583 - e-mail: ercjindrich@seznam.cz

  Michaela Kvisová, Částkov 4, Slatiňany, 538 21
  Telefon: 777 664 636 - e-mail: michaelakvis@irishcob.cz


  HUCULSKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Asociace chovatelů huculského koně, ČR
  Sídlo: Pražská 607, P.O.Box 145, 530 02 Pardubice
  Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jelínek, CSc
  Telefon: 777 855 006 - e-mail: jelineking@seznam.cz

  Označování koní pro PK HUCUL: EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.


  SHAGYA-ARAB

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů Shagya Arab v České republice, z.s.
  Sídlo: 538 21 Slatiňany
  Kontaktní osoba: Ing. Blanka Kytlicová, Dolní Smržov 8, 679 61 Letovice
  Telefon: 605 309 132 - e-mail: shagyaarab.pk@seznam.cz
  www.shagyaarab.org

  Označování koní pro PK Shagya-arab:

  • Petr Hájek, Pohorská Ves 34, 382 83
   Telefon: 607 726 785
  • Ing. Jan Navrátil, CSc., Panenské Břežany 111, 250 70 Odolena Voda
   Telefon: 283 970 562, 603 331 613 - e-mail: navratil.af.czu@seznam.cz
  • Ing.Aleš Musil, Tetětice 113, 768 33 Morkovice
   Telefon: 777 315 931

  LIPICKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů lipického koně ČR
  Sídlo: Dvůr Prak, Český Šternberk, 257 27
  Kontaktní adresa: SCHLK ČR, P.O.BOX 8, Divišov, 257 26
  Kontaktní osoba: Ing. Jan Tupý (předseda svazu), tel.: 603 832 346 (9-15 hod.) - e-mail: ing.jantupy@seznam.cz
  www.schlk.wbs.cz, e-mail: schlk@seznam.cz

  Označování koní pro PK Lipický kůň:

  • Ing. Jiří Holík, Semovická 483, Bystřice, 257 51
   Telefon: 317 793 221, 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz


  ARABSKÝ PLNOKREVNÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní
  Sídlo: Nová Váska 23, 463 31 Nová Ves
  Kontaktní osoby: Jaroslav Lacina, Alena Vondráková
  Kontaktní adresa: P.O.Box 60, 460 01 Liberec 1
  Telefon: 602 411 186, 603 159 482 - Tel/Fax: 485 133 828 - e-mail: achpak.cr@tiscali.cz, achpak@seznam.cz

  Označování koní pro PK Arabský plnokrevný kůň: informace podá pan Lacina


  TRAKÉNSKÝ KŮŇ

  Plemennou knihu vede: Svaz chovatelů českého trakéna
  Sídlo: Hlavní 115, 747 23 Bolatice

  Kontaktní osoby:

  • MVDr. Vít Holý - předseda, Telefon: 777 269 849 - e-mail: vit.holy@email.cz

  • Sekretariát, adresa pro zasílání dokumentů k provedení změny majitele koně:
  • Sandra Moravcová, Národního odboje 398, Paskov, 739 21, Telefon: 737 677 800 - e-mail: moravcova.sandra@email.cz


  www.ceskytraken.cz

  Označování koní pro PK Trakénský kůň: informace podá MVDr. Holý


  EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o.
  Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
  Telefon: 774 690 265 - e-mail: equi.k@seznam.cz

  • Jan Chýle, Mimoňská 207, 471 23 Zákupy
   Telefon: 725 384 531 - e-mail: janchyle@seznam.cz
   Okresy: Benešov, Beroun, Česká Lípa, Děčín, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Ústí nad Labem
  • Luboš Kozák, Masarykova 983, 373 41 Hluboká nad Vltavou
   Telefon: 777 891 367 - e-mail: kozak.lubos@email.cz
   Okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Příbram, Strakonice, Tábor
  • Ing. Jan Šíma, Šumavská 3, 350 02 Cheb
   Telefon: 354 437 207, 777 242 685 - e-mail: simovi.kone@seznam.cz
   Okresy: Cheb, Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Louny, Most, Plzeň jih, Plzeň sever, Rokycany, Sokolov, Tachov, Teplice
  • Michaela Kodadová, Svržno 20, Hostouň, 345 25
   Telefon: 777 231 549 - e-mail: kone.svrzno@seznam.cz
   Okresy: Domažlice a po dohodě s Ing.Šímou část okresu Klatovy a Tachov
  • Ing. Otakar Vondrouš, Kosice 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
   Telefon: 777 953 637 - e-mail: otakar.vondrous@seznam.cz
   Okresy:Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí
  • Ing. Petr Rydval, Pšeník 11, Brno, 639 01
   Telefon: 608 861 516 - e-mail: rydval.petr@seznam.cz
   Okresy: Blansko, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Hodonín, Jeseník, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou
  • MVDr. František Horník, Beskydská 475, Nový Jíčín - Žilina, 741 01
   Telefon: 602 524 866 - e-mail: hornik.frantisek@seznam.cz
   Okresy: Nový Jíčín
  • Jan Míček, Kamenec 1, Frýdek–Místek – Nové Dvory, 738 01
   Telefon: 777 252 401 - e-mail: mickova.ivana@seznam.cz
   Okresy: Frýdek–Místek, Karviná, Opava, Ostrava, Vsetín


  Kromě pracovníků firmy Equiservis Konzulent , s.r.o. označují koně, pro které není v ČR vedena plemenná kniha, osly a jejich křížence s koňmi také:

  • MVDr. Jindřich Müller, Mnětice 126, Pardubice, 530 02
   Telefon: 603 579 583 - e-mail: ercjindrich@seznam.cz
  • Ing. Stanislav Hošák, Lipová 629, Štěpánkovice, 747 28
   Telefon: 602 540 056 - e-mail: s.hosak@tiscali.cz
                  604 693 662 - Ing. Roman Klos (Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01)
  • MVDr. Vít Holý, Hlavní 115, Bolatice-Borová, 747 23
   Telefon: 777 269 849 - e-mail: vit.holy@email.cz
  • Ing. Jiří Holík, Semovická 483, Bystřice, 257 51
   Telefon: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz
  • Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01
   Telefon: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz