Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o., středisko ústřední evidence koní , Hřebčín Slatiňany, zajišťuje pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s., která byla Mze ČR pověřena vedením ústřední evidence všech hospodářských zvířat, evidenci všech koní (i neplemenných). Pro organizace pověřené vedením plemenných knih (uznaná chovatelská sdružení) technicky zabezpečuje vedení plemenné knihy:

Označování a registraci anglických plnokrevníků a klusáků pro ÚEK ČR smluvně zajišťují:

JOCKEY CLUB ČR - vede PK anglického plnokrevníka
Sídlo: Jockey club ČR, Radotínská 69, 159 00 Praha 5
Telefon: 257941177, 257941173, Fax.: 254941437

e-mail: dostihy@dostihy.cz
www: www.dostihy.cz

ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE - vede PK klusáckých koní
Sídlo: Česká klusácká asociace, Radotínská 69, 159 00 Praha 5
Telefon: 257940250, 257941087, Fax: 257941087
e-mail: trotting@czetra.cz
www: www.czetra.cz

Kudy se k nám dostanete:


Zvětšit mapu v novém okně