Ústřední evidence koní ČR je součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.. Vedení ústřední evidence koní zajišťuje smluvně pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s., která je Ministerstvem zemědělství ČR pověřena vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských zvířat.


Ministerstvo zemědělství ČR

â

Českomoravská společnost chovatelů a.s. (ČMSCH a.s.)
(osoba pověřená Mze ČR vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských zvířat)

â

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. - Ústřední evidence koní ČR
(smluvně zajišťuje pro ČMSCH a.s. vedení ÚE koní)

â

Jockey Club ČR a Česká klusácká asociace
(smluvně zajišťují pro ÚEK ČR označování a registraci anglických plnokrevníků a klusáků)